Guangzhou King’s Metal Ware & Lamps Co., Ltd.


Office : No. 37 Gaotian dajie, Datian Cun,
Jianggao Zhen, Baiyun District, Guangzhou, China


Tel : (020) 3600 0142
Fax : (020) 3636 9752


Email : info@kb-lamps.com
Web Site : www.kb-lamps.com